MINIKONFERENCJA 6
Wydział Matematyki, Fizyki i Informatyki UMCS
Strona główna Program Szczegółowe informacje Rejestracja on-line Uczestnicy Kontakt/Dojazd

Serdecznie zapraszamy doktorantów nauk matematycznych (nie tylko uczestników ŒSDNM)
oraz zainteresowanych pracowników naukowych do udziału w szóstej minikonferencji
w ramach Œrodowiskowych Studiów Doktoranckich z Nauk Matematycznych organizowanej przez
Wydział Matematyki, Fizyki i Informatyki Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej.Informacje o Szóstej Minikonferencji organizowanej w ramach ŒSDNMTermin konferencji: 19 - 20.04.2013
Miejsce konferencji: Aula Instytutu Fizyki UMCS
Organizator: Wydział Matematyki, Fizyki i Informatyki UMCS
Adres: pl. Marii Curie-Skłodowskiej 1, 20-031 Lublin
Kontakt: mgr Witold Trojanowski, e-mail: zmnsek@hektor.umcs.lublin.pl, tel.: 81 537 61 69
mgr Monika Polak, mgr Urszula Romańczuk, e-mail: minikonferencja@umcs.lublin.pl
Pełnomocnik UMCS w ŒSDNM:   prof. dr hab. Stanisław PrusKonferencja jest finansowana ze œrodków PO Kapitał Ludzki współfinansowanego przez Europejski Fundusz Społeczny UE.Minikonferencja dla doktorantów - ŒSDNM - © 2013
Wydział Matematyki, Fizyki i Informatyki UMCS
 
Kapitał Ludzki - logo Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie Wydział Matematyki, Fizyki i Informatyki UMCS Unia Europejska - EFS